header-middlebar header-middlebar

Mléko

VIAMILK a.s. mimo jiné funguje jako odbytová organizace producentů syrového mléka. Za tímto účelem je schválena jak Státním zemědělským intervenčním fondem v Praze z důvodu administrace systému mléčných kvót, tak i Státní veterinární správou z důvodu dohledu nad kvalitou a hygienou obchodované komodity.

V této oblasti je naším cílem nabídnout a garantovat svým dodavatelům – zemědělským podnikům - lepší než průměrnou cenu mléka na domácím trhu.